Kalp Hastalıkları için risk değerlendirmesi

Kalp Hastalıkları için risk değerlendirmesi

Kalp Hastalıkları için risk değerlendirmesi nedir?


Kalp için risk değerlendirmesi denilen tıbbi araştırma yöntemi kalp krizi (MI)  veya  inme (stroke) gibi bir kalp-damar olayı geçirme olasılığınıza işaret ettiği kanıtlanmış bir grup test ve sağlık faktörlerini içerir. Riskin derecesini belirtmek üzere hafif, orta veya yüksek risk şeklinde geliştirilmiştir.Bu son yılların en güncel hastalıklarından biri olan kalp-damar hastalıklarını değerlendirmek amacı ile kullanılan bir dizi testi içerir.
Ancak bu risk değerlendirmesi doktorlar tarafından istenmeli ve değerlendirilmelidir.


Bir  kalp rahatsızlığı  riskinin değerlendirmesine neleri içerir?


Kalbe özgü riskin en önemli göstergesi belki de kişisel tıbbi özgeçmişinizdir. Yaş, kalıtsal faktörler, beden ağırlığı, sigara kullanımı, kan basıncı, egzersiz öyküsü ve diyabet tümüyle riskinizi belirlemede önemlidir. Risk değerlendirmesi için lipit profili en önemli kan testidir.
Kalp için risk değerlendirmesinde kullanılabilen girişimsel olan ve olmayan birçok görüntüleme testi de mevcuttur.  Girişimsel olmayan testler elektrokardiyogramı (EKG), EKG stres testini, nükleer stres testini, bilgisayarlı tomografi (BT) taramasını, ekokardiyogramı ve manyetik rezonans  arteriyogramı (MRA); girişimsel testler ise anjiografi/arteriyografi ve kalp kateterizasyonunu içerir.


Lipit profili nasıl kullanılır?


 Lipit profili:  kolesterol , trigliseritler,  yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C, "iyi" kolesterol  ) ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü  (LDL-C, "kötü" kolesterol) içerir. Trigliseritler vücutta bulunan başlıca yağ tipi olup işlevleri hücrelere enerji sağlamaktır. Aşağıda lipit profilinin istenen değer aralıkları belirtilmiştir:


1. Kolesterol  <200 mg/dL (5,18 mmol/L)
2. HDL-kolesterol  > 40 mg/dL (1,04 mmol/L)
3. LDL-kolesterol <100 mg/dL* (2,59 mmol/L)
4. Trigliseritler <150 mg/dL (1,70 mmol/L)
* optimal  düzeyler , var olan risk faktörlerinin tipi ve sayısına ve testin niçin yapıldığına bağlı olacaktır.
Sonuçlarınızın herhangi biri veya tümü bu değer aralıklarının anlamlı derecede dışındaysa kalp rahatsızlığı riskiniz artmıştır. Diyet, egzersiz ve/veya ilaçlar düzeyleri düşürebilir  ve dolayısıyla riskinizi azaltabilir.


Tedavi nasıl belirlenmektedir?


Tedavi, yukarıdaki testlerin sonuçları, ailevi öykünüz,  kişisel tıbbi ve yaşam tarzı öykünüz gibi birçok faktöre dayanarak yapılacaktır.


Başka neler yapabilirim?


Sağlıklı bir diyet ve egzersiz kan basıncı, kolesterol  ve  trigliseritleri düşürmede önemlidir. Bazen bu yaşam tarzı değişiklikleri arzulanan düzeylere erişmek için yeterli olmaz. Lipit tedavisinde etkili ilaçlar da mevcuttur. Yüksek lipit düzeylerine neden olan bazı durumlar bazen kalıtsaldır. Bu hastalıklarda yüksek lipit düzeyleri her zaman diyet ve egzersizle yeterince düşürülememektedir. Bu takdirde lipit düşürücü ilaçlarla tedavi gerekir.

 

Yazar: Dr. Pınar AKAN
Makale Tarihi: 05/05/2011


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

error code: 522