Dalış Hastalıkları-Disbarik Osteonekroz

Dalış Hastalıkları-Disbarik Osteonekroz

DİSBARİK OSTEONEKROZ

Daha çok profesyonel dalgıçlarda görülen, basınca bağlı olarak uzun kemiklerin belirli bölgelerinde kemik ölümü olmasıdır. Aslında aseptik nekroz olan bu durumun bir çok nedeni vardır. Sadece dalışa bağlı olanla steroid tedavisi, kronik alkolizm travma gibi diğer nedenlere bağlı olanların ayırıcı tanısı oldukça zordur. Uzun kemikleri ve uzun kemiklerin bir kısmını oluşturduğu eklemleri içerir. Bunlar femur, humerus, tibia ile omuz (dalgıçlarda daha fazla) ve kalça (kezon işçilerinde daha fazla) eklemleridir. Disbarik osteonekrozun iki tipi vardır. A tipi eklem yüzeylerinde, B tipi ise kemiklerin baş boyun ve gövdesinde görülür. Bu hastalığın dalış sayısı ve derinliği ve yaş ile ilgisi vardır ancak dalış sayısı ile ilişkisi birikici özellikte değildir. Yani tek bir dalışta da görülebilir, dalış sayısı artışı sadece oluşma ihtimalini arttırır. B tiplerinde herhangi bir bulgu yoktur; sadece taramalarda ortaya cıkar. A tipinde ise belirti vardır ve bunlar ilerleyici olup kalıcı sakatlığa yol açabilir. En sık belirtiler ağrı, hareket kısıtlılığıdır. Erken tanı için direkt grafi ile rutin tarama yapılmalıdır. Bu taramalar 1998’de hazırlanan da Profesyonel Dalgıç- Balıkadam Yönetmeliğine göre iki yılda bir yapılmaktadır. Tedavi ise B tipinde gerekli olmazken A tipinde eklem çökmelerini önlemek için ekleme binen yükü azaltmak, dalıştan kaçınmak ve ağır işlerden uzak durmak gerekir. Eklemde yapısal değişiklikler varsa cerrahi ve son zamanlarda hiperbarik oksijen tedavisi de yapılmaktadır.

Yazar: Dr. Pınar AKAN
Makale Tarihi: 15/03/2011


Anahtar Kelimeler: osteonekroz , profesyonel dalış , dalış , scuba , hiperbarik oksijen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

error code: 522