Gebelikte Cinsellik

Gebelikte Cinsellik

Gebelikte Cinsellik

Kadınların hemen hepsi gebelik sırasında cinsellik konusunda değişiklikler yaşar. Gebeliğin ilk üç ayında ve son üç ayında cinsel ilgide azalma görülebilir. Buna karşılık bazen ortadaki üç ayda cinsel ilgide bir artışı olabilir.

Bu değişkenliğin sorumlusunun gebelik sırasında gerçekleşen büyük hormonal değişiklikler mi, yoksa sürecin zorunlu kıldığı sosyal ve duygusal uyum adımları mı olduğunu söylemek güçtür.
Geçmişte gebelik sırasında cinsel ilişkinin bebeğe zarar verebileceği düşünülüyor ve cinsel ilişkiden kaçınılıyordu. Yeni araştırmalar bunun doğru olmadığnı gösterdi. Bazen, geçmişteki gebeliklerinin belli aşamalarında sorunları olmuş bir kadına gebeliğin belli aşamalarında cinsel ilişkiden kaçınması önerilebilir. Örneğin daha önce gebeliğin ikinci üç aylık diliminde düşük yapmış bir kadına, sonraki gebeliğinde bu aşamada cinsel ilişkiden kaçınması önerilebilir.

Gebelik genellikle çift için hem neşeli, hem de gerilimli bir dönemdir ve her iki eş de cinselliğe farklı anlarda farklı yaklaşabilir. Bol bol sarılarak, birbirine dokunarak ve cinsel birleşmeyle ya da cinsel birleşme olmaksızın birbirini rahatlatarak yakın bir temas içinde olmak her iki eşin de gereksinim duyacakları güveni sağlayabilir.

Yazar: Dr. Hakan ÖZÖRNEK
Makale Tarihi: 12/12/2011


Anahtar Kelimeler: gebelik , gebe , hamile , gebelikte cinsellik , hamilelikte cinsellik