Meme Koruyucu Kanser Ameliyatları

Meme Koruyucu Kanser Ameliyatları

Meme Koruyucu Kanser Ameliyatları

Meme koruyucu ameliyatlarda, tümör çevresinde sağlam dokularla beraber çıkartılır. Memenin geri kalan sağlam dokuları mümkün olduğunca yerinde bırakılır. Çıkartılan doku ameliyat sırasında hasta uyurken patolog tarafından incelenir. Patolog çıkan dokunun doğru yer olduğunu, çevresinde güvenli bir miktar sağlam doku ile çıkartıldığını kontrol eder.

Cerrahi sınırlar tüm kanser ameliyatları için çok önemlidir. Eğer bu sınırlar patoloji incelemesinde temiz olarak belirtilmemişse yeniden eksizyon yapılır. Patoloji uzmanının belirttiği bölgeden daha fazla doku çıkartılır. Ameliyat bitiminde dokuda görülür kanser hücresi kalmaması amaçtır. Böylece kanserin kısa zamanda yeniden nüks etme riski çok aza iner.  
Memedeki kanserli kitle veya dokunun çıkartılmasına lumpektomi, tümörektomi veya geniş lokal eksizyon denir. Bu cerrahi girişim sonrası hem meme üzerindeki kesi izi hem de koltuk altındaki kesi izi oldukça küçüktür ve estetik olarak rahatsız verecek bir görüntü oluşturmazlar.
Bir başka meme koruyucu meme kanseri ameliyatı kadranektomidir. Bu ameliyat günümüzde daha az yapılmaktadır. Bu operasyonda tümörün geniş lokal eksizyonu şeklindedir ancak cerrah memenin çeyreğini çıkartır. Kadranektomi ameliyatının estetik sonuçları tümörektomi kadar iyi olmayabilir.  Her iki memenin eşit ve simetrik olmasını sağlamak için hastaların memelerinde çıkarılan kadran bölgesine rekonstrüktif bir cerrahi yapılması gerekebilir.
Bütün meme koruyucu ameliyatlardan sonra geride kanser hücresi kalma riskini en aza indirmek için MUTLAKA radyoterapi yapılmalıdır. Hastanın yaşadığı bölgede radyoterapi imkanı yoksa ve radyoterapi yapılacak olan yerde geçici süre kalma olanağı yoksa, meme koruyucu ameliyat yapılmamalıdır.

Kaynak:www.memesaglik.com

Yazar: Dr. Hamdi KOÇER
Makale Tarihi: 01/12/2011


Anahtar Kelimeler: meme , meme kanseri , göğüs kanseri , meme ca , göğüs

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

error code: 522